Liên kết website

Tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hội thi Duyên dáng học đường năm học 2015 - 2016 hoạt động chào mừng Đại hội XII của Đảng của trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng

  Phóng sự của Đài TT Gia Lai về thư viện trường TH Đinh Tiên Hoàng

  Nghị quyết HN BCH lần thứ tư

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TTCDGD
  Người gửi: Lê Trọng Kỳ
  Ngày gửi: 14h:14' 11-02-2011
  Dung lượng: 34.0 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  LĐLĐ HUYỆN ĐAK PƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 04/NQ -CĐGD Đak Pơ, ngày 28 tháng 1 năm 2011

  NGHỊ QUYẾT
  Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành CĐGD huyện Đak Pơ
  khóa II, nhiệm kỳ 2009-2014

  Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành CĐGD huyên Đak Pơ khóa II, nhiệm kỳ 2009-2014 họp ngày 27 tháng 01 năm 2011; Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ công đoàn học kỳ II năm học 2010-2011 của Ban Chấp hành; Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo sơ kết và phương hướng thời gian đến.

  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN

  QUYẾT NGHỊ:

  1/ Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ công đoàn học kỳ II năm học 2010-2011như sau:
  1. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, giáo viên và nhân viên trong ngành. Xây dựng đội ngũ người lao động trong ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
  2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp trong ngành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
  3. Tiếp tục tham gia có hiệu quả 3 cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  4. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm tăng cường pháp chế trong các nhà trường và cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường và cơ quan. Tăng cường hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, tổ Tư vấn pháp luật. Vận động, tổ chức đoàn viên và lao động gương mẫu tham gia hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội, an toàn giao thông, an ninh học đường. Đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và bệnh dịch HIV/AIDS. Thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm ở mọi cấp Công đoàn trong ngành. Tăng cường hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
  5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách nhà giáo, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
  6. Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng, bản lĩnh đội ngũ cán bộ Công đoàn giáo dục. Kiện toàn tổ chức Công đoàn các cấp, tiếp tục xây dựng CĐCS vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

  2/ Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện, Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện có trách nhiệm nghiên cứu học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết này.

  TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH

  Đã ký

  Lê Trọng Kỳ
   
  Gửi ý kiến